Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Summer training

Summer Training

➦ Τι είναι;

Το Summer Training είναι ένα τετραήμερο σεμινάριο, το οποίο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, στην διαμόρφωση του τελικού ημερολογίου των δράσεων της επόμενης χρονιάς, καθώς και τη μέγιστη βελτίωση της δομής του οργανισμού.

➦ Πως έγινε;

Το 2019 το Summer Training διοργανώθηκε στο γραφείο του InfinityGreece, ενώ το 2022 έλαβε χώρα στην ActionAid Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια τεσσάρων ημερών, συζητήθηκαν οι τρόποι ανάπτυξης του οργανισμού, πραγματοποιήθηκαν sessions με στόχο το team building και αναφερθήκαν είδη επικοινωνίας από την ομιλήτρια: Δάτση Ολυμπία. Εν συνεχεία, ακολούθησε ο εντοπισμός διαδικασιών με στόχο να δομηθούν καλύτερα ή να δημιουργηθούν από την αρχή και στη συνέχεια σε μικρότερες ομάδες δημιούργησαν πρωτόκολλα σχετικά με αυτές, ενώ τέλος ακολούθησε η δημιουργία της δομής του προγράμματος της νέας χρονιάς.

➦ Αποτελέσματα:

Μέσω του Summer Training, οι συμμετέχοντες ενδυνάμωσαν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις με στόχο την ενδυνάμωση της ομάδας, εξάχθηκε η οργάνωση της δομής του οργανισμού καθώς και των δράσεων που έπονται στην διάρκεια της χρονιάς. Τέλος, οι παρευρισκόμενοι γνώρισαν τις αρχές επικοινωνίας που οφείλουν να κατέχουν για την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας.

➦ Δείτε περισσότερα εδώ