Συνεργασία του Digital Nomads Observatory με το InfinityGreece

Το μέλλον κινείται με ταχύτερους ρυθμούς από αυτούς που νομίζουμε και κρίνεται από τον τρόπο που άνθρωποι και ομάδες συνεργάζονται για κοινούς σκοπούς.

Το όραμα του InfinityGreece είναι να παρέχεται ένας ασφαλής χώρος έκφρασης στην νεολαία της Θεσσαλονίκης, όπου κάθε νέος λαμβάνει δημιουργικά ερεθίσματα στον τομέα των Digital Media, θα αναπτύσσεται προσωπικά, θα διευρύνει τους ορίζοντές του και θα μαθαίνει εμπειρικά αφήνοντας το στίγμα του στην τοπική κοινωνία.

Από την άλλη πλευρά το Digital Nomads Observatory (digitalnomadsobs.org) μελετά και προωθεί την εργασιακή κουλτούρα του μέλλοντος, όπου ευζωΐα, εξειδικευμένη εργασία και ταξίδια δημιουργούν ένα νέο παραγωγικό lifestyle, τους “ψηφιακούς νομάδες”.

Στα πλαίσια της σύγκλισης των σκοπών και του οράματος των δύο αυτών φορέων, αποφασίστηκε η συνεργασία μας στους παρακάτω κρίσιμους πυλώνες:

  • Επιμορφωτικές δράσεις σχετικά με τον τρόπο ζωής των Digital Nomads στo πλαίσιo μια παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας.

  • Κοινή δράση σε επίπεδο ευρύτερης ενημέρωσης για την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως ιδανικού προορισμού για ψηφιακούς νομάδες.

Orfű, Hungary

Training Course «Youth for a peaceful Society» – 18-26/11/2021 – Orfű, Hungary

Youth for a peaceful society TRAINING COURSE FOR YOUTH WORKERS ΠΟΥ Orfű, Hungary ΠΟΤΕ 18-26 Νοεμβρίου 2021 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 3 άτομα 18-40 ετών ΔΙΑΜΟΝΗ καλύπτεται 100% ΔΙΑΤΡΟΦΗ καλύπτεται 100% ΜΕΤΑΦΟΡΑ καλύπτονται έως 275€ Περιγραφή 1.Promoting peace

en_GB