InfinityGreece Academy

InfinityGreece Academy

InfinityGreece Academy

Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Νέων

Τι είναι;

Το InfinityGreece Academy είναι ένα project που τρέχει εσωτερικά τα τελευταία χρόνια και έχει σκοπό την συνεχή εκπαίδευση νέων και παλιών εθελοντών αλλά και τον διαμοιρασμό γνώσεων εντός του οργανισμού του InfinityGreece.

Γιατί συμβαίνει;

Προέκυψε από την ανάγκη του οργανισμού για συνεχή εξέλιξη, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εκπαίδευση νέων εθελοντών

Ποιος το διοργανώνει;

InfinityGreece

Training Course «Digital Tools for Youth Work», 09-15/09/2020 – Pompeii, Italy

Digital Tools for Youth Work ΠΟΥ Pompei / Napoli Italy ΠΟΤΕ 09 ως 15 Σεπτεμβρίου 2020 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 3 άτομα 18-30 ετών ΔΙΑΜΟΝΗ καλύπτεται 100% ΔΙΑΤΡΟΦΗ καλύπτεται 100% ΜΕΤΑΦΟΡΑ καλύπτονται εως 275€ Περιγραφή The Training Course “Digital

el