Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Ο Youth Worker είναι επάγγελμα! Το ήξερες;

Ο Youth Worker είναι επάγγελμα

Ο Youth Worker είναι επάγγελμα! Το ήξερες;

Το παρόν άρθρο είναι αφιερωμένο στους νέους, για όσα ονειρεύονται, όσα διεκδικούν και όσα καταφέρνουν! Στην ερώτηση “Με ποιον τρόπο πιστεύεις, ότι δραστηριοποιούνται οι νέοι;”, η απάντηση έχει ενδιαφέρον, ακριβώς γιατί έχει ποικιλία. Εθελοντικές δράσεις, δημιουργία start up, συμμετοχή σε συνέδρια και forums είναι μερικές από τις απαντήσεις που ακούγονται. Ειδικά η γενιά των Millenials, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας και των διαρκών εξελίξεων, έχει επιτύχει πολλά. Τι συμβαίνει, όμως, με τα άτομα εκείνα που δουλεύουν για τους νέους, με τους νέους; Όλους εκείνους που εξωτερικεύουν τις ανάγκες των νέων ανθρώπων και έχουν στόχο οι πράξεις και δράσεις τους να αφήσουν έναν κοινωνικό αντίκτυπο; Αυτοί οι άνθρωποι λέγονται Youth Workers. Είναι επάγγελμα και ζουν ανάμεσά μας!

Τι σημαίνει Youth work

Προτού ξεκινήσει η ανάλυση για το επάγγελμα του Youth Worker, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί τι είναι το Youth Work σαν πεδίο και, γενικότερα, τι σημαίνει.

Έτσι, λοιπόν, ενδεικτικά παρατίθεται ο εξής ορισμός: “Η έννοια του Youth Work αναφέρεται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που επιδιώκει να ενσωματώσει τους νέους σε συντονισμένα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι ψυχαγωγικής, εκπαιδευτικής ή κοινωνικής φύσης και σχεδιασμού. Η έννοια του Youth Work ορίζεται ως το σύνολο των δραστηριοτήτων που επιδιώκουν σκόπιμα να επηρεάσουν τους  νέους”.

Παρόλα αυτά, ο συγκεκριμένος όρος είναι αρκετά ρευστός, καθώς οι χώρες εμφανίζουν διαφορές ως προς τον τρόπο που τον προσδιορίζουν, λόγω της εκτεταμένης δραστηριοποίησής του σε διάφορους τομείς. Επιπλέον, ο όρος Youth Work δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, όπως εκείνες που βρίσκονται στη νότια πλευρά. 

Κάτι ακόμα που δεν έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια είναι η ηλικιακή κλίμακα, στην οποία απευθύνεται το Youth Work. Ωστόσο, σύμφωνα με τις περισσότερες απόψεις και άρθρα, φαίνεται ότι τείνει περισσότερο στο εύρος 15-25 ετών.

Γιατί είναι απαραίτητη η καθιέρωση του Youth

Ως βάση του Youth Work υπάρχει η ιδέα της Δια Βίου Μάθησης, η οποία με γνώμονα τη διαρκή εξέλιξη του ατόμου, στοχεύει στην ύπαρξη καλύτερης κοινωνίας. Συγκεκριμένα, αυτό συμβαίνει με την αξιοποίηση κάθε εκπαιδευτικού εργαλείου (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης μάθησης), προκειμένου τα άτομα να αποκτήσουν αξιόλογες και ολοκληρωμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Αυτές οι δεξιότητες βοηθούν στην ευκολότερη ένταξη των ατόμων στην αγορά εργασίας και συμβάλλουν ώστε το άτομο να διαθέτει μια συνολική εικόνα και άποψη για το κοινωνικό γίγνεσθαι και να είναι περισσότερο ανεξάρτητο.

Το επάγγελμα του Youth

Ο Youth Worker –δεν υπάρχει ακριβής όρος στα ελληνικά, συνήθως συναντάται ως Σύμβουλος Νέων-, ασχολείται με τη μη-τυπική μάθηση. Διδάσκει όσα οι νέοι δεν έχουν μάθει μέσα από την τυπική μάθηση, οργανώνοντας δράσεις εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, κοινωνικές, πολιτικές κ.λπ., οι οποίες απευθύνονται στους νέους, ώστε να αποκτήσουν γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους.

Ο κύριος στόχος του Youth Worker είναι η ενδυνάμωση των νέων μέσα από ένα σύνολο δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, ώστε να αναπτύξουν και να αποκτήσουν δεξιότητες, να παίρνουν πρωτοβουλίες, να συμμετέχουν ενεργώς σε ζητήματα κοινωνικού και πολιτικού ύφους και να γίνουν περισσότερο αυτόνομοι. Παράλληλα, ο Youth Worker μέσα από τη δουλειά του προωθεί την ισότητα και την καταπολέμηση κοινωνικών προβλημάτων (ανεργία, ανισότητα κ.λπ.).

Σε ορισμένα κράτη το Youth Work έχει θεσμοθετηθεί και αναγνωριστεί σαν επάγγελμα. Σε χώρες, όμως, όπως η Ελλάδα δεν ισχύει αυτό, και το Youth Work ασκείται σε ΜΚΟ, οργανισμούς νέων και ομάδες άτυπες, από άτομα που εργάζονται σε αυτές. Όσον αφορά το εκπαιδευτικό κομμάτι των Youth Workers, αποκτάται μέσα από την εξειδίκευση που προσφέρουν σχετικά σεμινάρια, προγράμματα Erasmus+ Youth ή επιπλέον εξειδίκευση έπειτα από την απόκτηση ενός σχετικού τίτλου σπουδών (π.χ. Κοινωνικές Επιστήμες).

Εθνική Στρατηγική «Νεολαία 2017-2027»: περίπτωση για την Ελλάδα

Η ενασχόληση και η εργασία με τους νέους αποτέλεσε σημείο αναφοράς, ώστε η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης να ασχοληθεί με τον σχεδιασμό περαιτέρω δράσεων και έργων για να στηρίξει τέτοιου είδους εγχειρήματα. Έπειτα από συνάντηση και σχετική συζήτηση που διεξήχθη στο Υπουργείο Παιδείας, το κύριο θέμα συζήτησης ήταν η θεσμοθέτηση του επαγγέλματος Youth Worker στην Ελλάδα.

 Επιπλέον, μέσα από τη συζήτηση κρίθηκε αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι οι Youth Workers προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες, έτσι ώστε οι νέοι που εκπαιδεύονται από αυτούς να αποκτούν αποδεδειγμένα αξιόλογες γνώσεις.

Το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέων για τους Youth

Παρόλο που η συμβολή των Youth Workers είναι σημαντική και το επάγγελμα αυτό βοηθάει, ώστε οι νέοι να βρεθούν και να ζήσουν σε ένα καλύτερο κοινωνικό «αύριο», εξακολουθούν να υπάρχουν θεματικές που χρήζουν επίλυσης. Το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέων έχει ορίσει και προτείνει θεματικές  και μερικές από αυτές είναι οι παρακάτω:

  • Χρηματοδότηση, προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα στον κλάδο της νεολαίας,
  • Ανασχεδιασμός των πεδίων, επαγγελματικός προσανατολισμός και της συμβουλευτικής σπουδών στα σχολεία, 
  • Ουσιαστική πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν οι νέοι μέσα από τα προγράμματα μη-τυπικής μάθησης, αλλά και από άτυπα περιβάλλοντα σε επίπεδο εθνικής εμβέλειας,
  • Συνεργασία των εκπαιδευτικών φορέων με το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέων, ώστε να ενημερώσουν, τόσο τα σχολικά, όσο και τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα για τις δυνατότητας συμμετοχής σε ευρωπαϊκές δράσεις μη τυπικού χαρακτήρα.

Κλείνοντας, το επάγγελμα του Youth Worker βρίσκεται ακόμα σε στάδιο συγκρότησης, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα επάγγελμα που «γεννήθηκε» από το καθεστώς της Δια Βίου Μάθησης, καθώς η ανάγκη και η σημασία για διαρκή επιμόρφωση και εξέλιξη είναι αποτέλεσμα της σύγχρονης εποχής. Ανάγκη που προκύπτει μέσα από τις ταχύρρυθμες εξελίξεις. 

Τέλος, Youth Worker είναι εκείνος που εργάζεται και προσπαθεί μέσα από την ένταξή του σε κάποια ομάδα να «οδηγήσει» τους νέους πιο κοντά στην εξωστρέφεια. Καθένας που συμμετέχει σε δράσεις και οργανισμούς που ορίζουν σαν target group τους νέους, θεωρείται Youth Worker.

Μήπως είσαι ένας από αυτούς;

Κάνε εγγραφή στο Newsletter

Διάβασε Περισσότερα